Εκτιμήστε το ρολόι σας με τη web εφαρμογή μας
Εκτιμήστε το διαμάντι σας με τη web εφαρμογή μας
Χρυσός
Σε εμάς η ενεχυρίαση και η αγορά χρυσών αντικειμένων και κοσμημάτων γίνεται με την υψηλότερη τιμή
Αγοράζουμε ή ενεχυριάζουμε κάθε είδους αντικείμενα από χρυσό όπως χρυσά κοσμήματα (σε οποιαδήποτε κατάσταση) συλλεκτικά νομίσματα, χρυσά οδοντιατρικά κράματα και οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο από χρυσό (όχι επίχρυσα).

Σε περίπτωση μεγάλης αξίας χρυσών αντικειμένων η ανωτέρω εκτίμηση μπορεί να γίνει, κατόπιν ειδικής συμφωνίας, στο χώρο επιλογής του πελάτη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Η εκτίμηση γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους εκτιμητές, πάντα παρουσία του πελάτη.
Με επίσημη κρατική άδεια από το 1985.
Πιστοποιημένο μέλος του GIA Alumni Association.