• Εκτίμηση + Αγορά διαμαντιών

    30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην εκτίμηση και την αγορά διαμαντιών

  • Εκτίμηση + Αγορά διαμαντιών

    30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην εκτίμηση και την αγορά διαμαντιών

  • Εκτίμηση + Αγορά διαμαντιών

    30 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στην εκτίμηση και την αγορά διαμαντιών

Εκτίμηση + Αγορά διαμαντιών

Εκτίμηση και αγορά διαμαντιών στην υψηλότερη τιμή, σύμφωνα με την αξιόπιστη λίστα RAPAPORT

Στο Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στην εκτίμηση και αγορά διαμαντιών. Κάθε αγορά γίνεται με βάση την έγκυρη λίστα RAPAPORT. Η λίστα τιμών RAPAPORT αποτελεί την κυριότερη και εγκυρότερη λίστα τιμών αγοράς και πώλησης διαμαντιών παγκοσμίως.

Στο Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών, η αξιολόγηση κάθε κοσμήματος γίνεται από εξειδικευμένους εκτιμητές παρουσία του πελάτη. Αναγνωρίζοντας όχι μόνο την υλική αλλά και τη συαναισθηματική αξία ενός κοσμήματος, δεσμευόμαστε να σας δώσουμε την υψηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση αξιολόγησης και αγοράς διαμαντιών μεγάλης αξίας, το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών, κατόπιν συνεννόησης, πραγματοποιεί τη διαδικασία στο χώρο επιλογής του πελάτη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η συναλλαγή μας είναι καθαρή σαν διαμάντι.

30 χρόνια εμπειρία στην εκτίμηση και αγορά διαμαντιών.

Η εκτίμηση διαμαντιών γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους εκτιμητές, παρουσία του πελάτη.

Με επίσημη κρατική άδεια από το 1985

Το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, διαθέτοντας επίσημη κρατική άδεια από το 1985.

Πιστοποιημένο μέλος του GIA Alumni Association

Το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών δίνει αξιόπιστες εκτιμήσεις διαμαντιών και είναι πιστοποιημένο μέλος του GIA Alumni Association.

Share it