• Τιμές αγοράς χρυσού online
  24 K
  55.00 €/g
  22 K
  51.80€/g
  18 K
  41.44€/g
  14 K
  31,10 €/g
  9 K
  18,65€/g

  Τιμή καθαρού Αργύρου 1000ο 600€/Kilo

  Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 3,6% χαρτόσημο.

  Τιμές αγοράς χρυσού

  Αγοράζουμε το χρυσό στην υψηλότερη τιμή της αγοράς

Αγορά χρυσού + Τιμές

Αγορά χρυσών κοσμημάτων στην υψηλότερη τιμή της αγοράς

Στο Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών αντιμετωπίζουμε κάθε χρυσό κόσμημα ως μοναδικό. Στην αξιολόγηση κάθε κομματιού λαμβάνουμε υπόψη μας περισσότερες παραμέτρους από την καθαρότητα του μετάλλου, μελετούμε την αξία του χρυσού κοσμήματός σας συνολικά. Η τιμή αγοράς των χρυσών κοσμημάτων διαμορφώνεται ανάλογα με την καθαρότητα του μετάλλου και τα καράτια του και στην περίπτωση επώνυμου κοσμήματος υπολογίζεται και η εμπορική του αξία.

Η εκτίμηση των χρυσών κοσμημάτων γίνεται με αξιοπιστία και διαφάνεια από εξειδικευμένους συνεργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες και ακριβείς μεθόδους για την αναγνώριση της καθαρότητας του μετάλλου του χρυσού κοσμήματός.

Σε περίπτωση αξιολόγησης χρυσών κοσμημάτων μεγάλης αξίας, το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών, κατόπιν συνεννόησης, πραγματοποιεί τη διαδικασία στο χώρο επιλογής του πελάτη, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Τιμές αγοράς χρυσού online
24 K
55.00 €/g
22 K
51.80€/g
18 K
41.44€/g
14 K
31,10 €/g
9 K
18,65€/g

Τιμή καθαρού Αργύρου 1000ο 600€/Kilo

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με 3,6% χαρτόσημο.

Δίνουμε τις πραγματικές τιμές αγοράς χρυσού σύμφωνα με την παγκόσμια τιμή πώλησης του.

Οι τιμές της αγοράς χρυσού είναι πάντα ψηλότερες από τις τιμές ενεχυρίασης, αλλά δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή προσφορά σε όποια επιλογή κάνετε.

Η τιμή αγοράς χρυσών κοσμημάτων διαφοροποιείται σύμφωνα με την καθαρότητα του μετάλλου και τα καράτια του.

Η εκτίμηση γίνεται από έμπειρους και εξειδικευμένους εκτιμητές, παρουσία του πελάτη.

Με επίσημη κρατική άδεια από το 1985

Το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, διαθέτοντας επίσημη κρατική άδεια από το 1985.

Πιστοποιημένο μέλος του GIA Alumni Association

Το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών δίνει αξιόπιστες εκτιμήσεις διαμαντιών και είναι πιστοποιημένο μέλος του GIA Alumni Association.

Share it