ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Ενεχυροδανειστηρίου Αθηνών®. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας. Με την είσοδό σας στον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους. Αν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας.

1. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Όλες οι τροποποιήσεις ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτησή τους. Για τον λόγο αυτό σας παρακαλούμε να ανατρέχετε συχνά στο περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

2. Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο, τα άρθρα, οι φωτογραφίες και το υλικό, που διατίθενται στον Ιστότοπό μας, έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας μας υπόκεινται αποκλειστικά στην προσωπική σας αξιολογική κρίση.

Η παρούσα υπηρεσία, όπως εν γένει η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο, υλικό, πληροφορίες και άρθρα που εμφανίζονται, περιέχονται ή διατίθενται μέσω του Δικτυακού Τόπου προστατεύονται από το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλήρη στοιχεία του Δικτυακού μας Τόπου (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κειμένων, γραφικών, εικόνων, βίντεο, δεδομένων, σχεδιασμού, σημάτων, κ.λπ) αποτελούν πνευματικά μας δικαιώματα και η κατάργηση ή η τροποποίηση αυτών απαγορεύεται αυστηρά.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας μας, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Απαγορεύεται επίσης οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, απόδοση, εμφάνιση, δημοσίευση των άρθρων μας, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή την αναφορά (ως πηγή) στην Ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που κατεβάσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο (πχ. άρθρα, φωτογραφίες ή βίντεο) από τον Ιστότοπο, η ιστοσελίδα μας καθώς και κάθε τρίτος που είναι νόμιμος κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, εξακολουθεί να διατηρεί πλήρως τα δικαιώματά του σε αυτό το περιεχόμενο.

4. Περιορισμός ευθύνης

Ο Δικτυακός Τόπος και όλο το Περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή.

Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό το οποίο μπορεί να βλάψει εν όλω ή εν μέρει τον υπολογιστή σας, τα εξαρτήματά του, τα δεδομένα ή ακόμα και κάθε άλλο υλικό του, εξαιτίας της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, πλην όμως η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας.

Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας.

5. Σύνδεσμοι σε ιστοτόπους τρίτων μερών

Ο παρών ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (Links) προς άλλους ιστότοπους που παρέχονται σε εσάς για δική σας διευκόλυνση. Δεν παρέχουμε εγγυήσεις σχετικά με τους ιστότοπους στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που μπορεί να παρέχουν. Η ιστοσελίδα μας δεν εγκρίνει και ελέγχει αυτούς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, την καταλληλότητα, την ακρίβεια, τη συμμόρφωσή τους με τους σχετικούς νόμους ή την προσβασιμότητα σε οποιαδήποτε πληροφορία, δεδομένο, υπηρεσία ή για οποιαδήποτε συναλλαγή, που ενδέχεται να έχετε με τους ιστότοπους τρίτων μερών.

Ομοίως, δεν εγγυόμαστε και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα, ή την αξιοπιστία οποιουδήποτε Περιεχομένου ιστοτόπου που παρέχεται από τρίτους.

6. Άρνηση πρόσβασης

Μπορούμε να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή αν κρίνουμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει από την χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και δεν μπορεί να διευθετηθεί με άλλον τρόπο, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ 1985

Το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών® λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια, διαθέτοντας επίσημη κρατική άδεια από το 1985.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ
GIA® Alumni Association

Το Ενεχυροδανειστήριο Αθηνών® δίνει αξιόπιστες εκτιμήσεις διαμαντιών και είναι πιστοποιημένο μέλος του GIA® Alumni Association.